uk en
LIFE SCIENCES LAWYERS | UKRAINE & CIS
Menu

ПРАВОВИЙ АЛЬЯНС — юридична компанія, що супроводжує бізнес-інтереси національних, іноземних і міжнародних компаній на території України та ряду країн СНД.

НАШІ КЛІЄНТИ представляють індустрії фармацевтики, медичних виробів, товарів народного споживання, медицини, косметики, парафармацевтики, хімії, біотехнології, сільського господарства та продуктів харчування.

ПРОВІДНІ АСОЦІАЦІЇ — AIPM Ukraine, APRaD та Комітет з охорони здоров'я Європейської Бізнес Асоціації обрали Правовий Альянс своїм юридичним радником.

Облік військовозобов'язаних на підприємстві: рекомендації для HR щодо ведення персонального військового обліку

ЛІГА:ЗАКОН Бізнес, 23.05.2023


З моменту набрання чинності Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 1487 від 30 грудня 2022 року (далі – «Порядок»), пройшло понад п'ять місяців, однак питання ведення військового обліку на підприємстві і досі залишається одним із найбільш актуальних.

У попередній публікації нами було надано рекомендації HR-менеджерам щодо алгоритму їхніх дій під час прийняття на роботу та звільнення працівників в межах ведення військового обліку. У даній статті нами буде розкрито основні нюанси ведення персонального військового обліку (далі – «ПВО») на підприємстві незалежно від форми його власності.


Блок 1. Визначення працівників, відповідальних за ПВО на підприємстві

Порядком розмежовуються працівники, які відповідальні за організацію та за безпосереднє ведення ПВО на підприємстві. Так, згідно з пунктом 8 Порядку, керівник підприємства є відповідальним за організацію ПВО, тоді як працівник(-и) служби персоналу/служби управління персоналом – за ведення ПВО на підприємстві.

Пунктами 9-12 Порядку встановлюються норми щодо кількості працівників, відповідальних за ведення ПВО, а також вимоги до їх кваліфікації. Так, якщо на підприємстві на ПВО перебуває:

  • від 501 до 2000 призовників, військовозобов’язаних та резервістів, то відповідальною за ведення ПВО має бути призначена одна особа;
  • від 2001 до 4000 призовників, військовозобов’язаних та резервістів, то відповідальними за ведення ПВО мають бути призначені три особи;
  • від 4001 до 7000 призовників, військовозобов’язаних та резервістів, то відповідальними за ведення ПВО мають бути призначені три особи, а на кожні наступні від 1 до 3000 призовників, військовозобов’язаних та резервістів – по одній особі додатково.

За наявності на ПВО менше 500 осіб обов’язки з ведення ПВО покладаються на працівника служби персоналу, якому встановлюється доплата в розмірі до 50% посадового окладу. В інших випадках посадові оклади працівників, відповідальних за ведення ПВО, встановлюються на рівні посадових окладів працівників служби персоналу.

Загальна кількість працівників, відповідальних за ведення ПВО, визначається станом на 1 січня поточного року з урахуванням загальної кількості призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на ПВО.

Зауважимо, що працівник, відповідальний за ведення ПВО, має відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним Національним класифікатором ДК 003:2010 «Класифікатор професій» для інспектора з військового обліку.

При цьому, оскільки «Класифікатор професій» наразі не містить кваліфікаційних вимог до інспектора з військового обліку, підприємство може самостійно розробити посадову інструкцію такої особи/положення про таку особу з огляду на її обов’язки, передбачені Порядком. У наказі про затвердження такої посадової інструкції або відповідного положення рекомендуємо передбачити здійснення перегляду документу протягом певного строку після набрання чинності змін до «Класифікатора професій» в частині кваліфікаційних вимог до інспектора з військового обліку.

Після визначення працівників, відповідальних за ПВО на підприємстві, виконанню підлягають наступні дії:Блок 2. Правила військового обліку

Відповідно до пункту 19 Порядку, підприємства виготовляють друкарським способом Правила військового обліку згідно з формою, затвердженою Додатком 2 до Правил, та вивішують їх на видному місці в загальнодоступних приміщеннях. З метою реалізації зазначеної вимоги рекомендуємо окремо видати наказ про забезпечення виконання нових Правил військового обліку.

Згідно з пунктом 34 Порядку, щодо ПВО підприємства здійснюють наступні дії:Блок 3. Ведення ПВО на підприємстві

Основними документами в частині ведення ПВО на підприємстві є:

  • списки ПВО;
  • відомість оперативного обліку;
  • справи з копіями військово-облікових документів.

Що стосується списків ПВО, то з огляду на пункти 33, 36-40 Порядку, підприємство здійснює складання та затвердження списків ПВО за формою, встановленою Додатком 5 до Порядку. Списки ПВО ведуться в електронній та/або паперовій формах, містять інформацію про працівників, що вимагається Порядком, затверджуються (підписуються) керівником підприємства та особою, відповідальною за ведення ПВО.

Списки ПВО складаються окремо за групами:

  • перша - щодо військовозобов’язаних (резервістів) офіцерського складу;
  • друга - щодо військовозобов’язаних (резервістів) рядового, сержантського та старшинського складу;
  • третя - щодо військовозобов’язаних та резервістів з числа жінок;
  • четверта - щодо призовників.

Після складення списки ПВО підлягають реєстрації в службі діловодства підприємства.

Відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів містить інформацію про чисельність призовників, військовозобов'язаних та резервістів та підлягає заповненню за формою, встановленою Додатком 12 до Порядку. Така відомість підлягає веденню в електронній та/або паперовій формі, зберігається разом зі списками ПВО. Відомість, як і списки ПВО, підлягає реєстрації в службі діловодства підприємства (пункти 33, 40 Порядку).

Оскільки порядок реєстрації списків ПВО та відомості оперативного обліку не визначений Порядком, він визначається безпосередньо підприємством. Рекомендуємо здійснювати реєстрацію цих документів в окремому журналі.

З огляду на пункти 37, 43 Порядку, до кожної з груп списків ПВО здійснюється формування справ з копіями військово-облікових документів працівників. В окремій справі зберігаються копії військово-облікових документів громадян, які не досягли граничного віку перебування в запасі та були виключені з військового обліку ТЦК, органами СБУ, підрозділами Служби зовнішньої розвідки. Відомості щодо військовозобов'язаних, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час, виокремлюються у списках ПВО військовозобов'язаних.

Складення та затвердження списків ПВО, заповнення відомості оперативного обліку, реєстрація цих документів, а також формування справ з копіями військово-облікових документів працівників здійснюється щороку до 25 січня (станом на 1 січня).

Ведення ПВО на підприємстві також включає низку інших дій, зміст та строки здійснення яких визначаються у таблиці нижче.


Нагадуємо, що Порядок містить низку інших зобов'язань, що можуть бути покладені на HR-менеджера як на особу, відповідальну за ведення ПВО на підприємстві. Невиконання чи неналежне виконання будь-якого з таких зобов'язань може бути підставою для притягнення до адміністративної відповідальності. З огляду на це, з метою покращення роботи HR-менеджерів, питання щодо (1) звіряння облікових даних, перевірки стану ПВО на підприємстві та (2) алгоритму дій у разі отримання розпорядження про оповіщення працівників про їх виклик за повісткою будуть детально розглянуті у наступних статтях.


Дарія Шепель, молодший юрист ЮФ «Правовий Альянс»

Вікторія Ганжело, юрист ЮФ «Правовий Альянс»

Лідія Санжаровська, радник ЮФ «Правовий Альянс»3694

Якщо Ви помітили помилку, будь ласка, виділіть та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про неї