uk en
LIFE SCIENCES LAWYERS | UKRAINE & CIS
Menu

LA LAW FIRM (Legal Alliance) — українська юридична фірма, яка здійснює комплексний супровід національних і міжнародних компаній в Україні, країн Центральної та Східної Європи і Центральної Азії, починаючи з 1995 року.

НАШІ КЛІЄНТИ працюють у галузі охорони здоровʼя та фармацевтики, медичних виробів, косметичної продукції, дієтичних добавок, а також представляють медичні установи і заклади охорони здоровʼя.

ПРОВІДНІ АСОЦІАЦІЇ — AIPM Ukraine, APRaD та Комітет з охорони здоров'я Європейської Бізнес Асоціації обрали LA Law Firm своїм юридичним радником.

Положення про запобігання корупції, легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також фінансування тероризму

1. Консультант завжди та повністю буде дотримуватися усіх чинних законів та нормативних положень, включаючи, але без обмеження, чинне антикорупційне законодавство території, на якій Консультант взаємодіє із Клієнтом.

2. Консультант не обіцятиме, не уповноважуватиме, не дозволятиме та не пропонуватиме, у зв’язку із наданням послуг Клієнтам, жодних дій для здійснення будь-якої оплати чи передачі будь-якої цінності, прямо чи опосередковано: (i) на користь будь-якої фізичної особи, в тому числі Державним Службовцям (згідно із нижченаведеним визначенням); або (ii) для будь-якого посередника для подальшої оплати на користь будь-якої фізичної особи, в тому числі Державним Службовцям; або (iii) будь-якій політичній партії. Жодні оплати або передачі цінностей не повинні здійснюватися, а також не повинно бути надано жодної обіцянки, дозволу, санкції чи пропозиції щодо здійснення будь-якої оплати або передачі цінностей з метою дачі або пропонування хабара як в державній, так і в приватній сферах, прийняття чи надання згоди на вимагання, на отримання чи надання частини незаконно отриманих коштів («відкати») або на інші незаконні або неналежні засоби забезпечення отримання неналежних переваг або отримання чи збереження бізнесу.

Для цілей цього Положення термін «Державний Службовець» означає: (a) будь-яка посадова особи чи працівник уряду, органу державної влади або будь-якого державного департаменту, агенції чи установи; (b) будь-яка особа, яка в межах офіційних повноважень за або від імені уряду, органу державної влади або будь-якого державного департаменту, агенції чи установи; (c) будь-яка посадова особа чи працівник компанії або підприємства, яка(-е) повністю або частково знаходяться у власності держави; (d) будь-яка посадова особа чи працівник державної міжнародної організації, такої як Світовий банк чи Організація Об’єднаних Націй; (e) будь-яка посадова особа чи працівник політичної партії або будь-яка особа, яка діє в межах офіційних повноважень від імені політичної партії; та/або (f) будь-який кандидат на політичну посаду.

3. Консультант не повинен контактувати чи будь-яким іншим чином зустрічатися із будь-яким Державним Службовцем стосовно питань, пов'язаних із надання послуг Клієнтам, без попередньої письмової згоди Клієнта та, коли цього вимагає Клієнт, виключно в присутності визначеного представника Клієнта. Таке обмеження не застосовується в разі, коли необхідність такої зустрічі прямо випливає із умов відповідного договору чи суті послуги.

4. Клієнт має право протягом строку дії відповідного договору проводити розслідування та аудит стосовно Виконавця для відстеження дотримання умов цього Положення. Консультант забезпечуватиме повну співпрацю в ході такого розслідування чи аудиту, обсяг, способи проведення, характер та тривалість яких повинні визначатися на обґрунтований розсуд Клієнта.

5. Консультант забезпечуватиме, щоб усі операції за відповідним договором належним чином та точно відображались в усіх істотних аспектах в його корпоративній (бухгалтерській та фінансовій) звітності та кожен документ, що є підставою для таких записів в корпоративній звітності, був повним та точним в усіх істотних відношеннях. Консультант підтримує систему внутрішнього бухгалтерського контролю, обґрунтовано спрямовану на забезпечення того, щоб не велись жодні позабалансові звіти.


Положення про конфлікт інтересів

1. Терміни

1.1. Для цілей цього Положення викладені нижче терміни використовуються у наступному значенні:

 • Потенційний конфлікт інтересів – ситуація, у якій Консультант надає послуги третім особам, що в певних сферах є конкурентами або партнерами Клієнта.
 • Реальний конфлікт інтересів – ситуація, у якій Консультант надає послуги третім особам і надання таких послуг може безпосередньо завдати шкоди Клієнту. При цьому не вважається завданням шкоди у контексті визначення реального конфлікту інтересів отримання конкурентних переваг чи збільшення ефективності ведення бізнесу Клієнтом.

2. Предмет

2.1. Консультант докладає максимальних зусиль для раннього виявлення потенційного конфлікту інтересів.

2.2. Консультант зобов'язується діяти у спосіб та методами, що відповідають інтересам Клієнта.

2.3. У разі виявлення потенційного конфлікту інтересів Консультант вживає заходів щодо недопущення впливу такого потенційного конфлікту інтересів на інтереси Клієнта, а саме:

 • не допускає залучення працівників Консультанта до надання послуг Клієнту, якщо такі працівники були залучені до надання аналогічних послуг третім особам, що може призвести до реального конфлікту інтересів;
 • не допускає залучення працівників Консультанта до надання послуг третім особам, якщо такі працівники були залучені до надання аналогічних послуг Клієнту, що може призвести до реального конфлікту інтересів;
 • надає доступ до інформації Клієнта та результатів послуг, наданих Клієнту, виключно працівникам Консультанта, які безпосередньо задіяні у наданні послуг Клієнту та не були залучені до надання аналогічних послуг третім особам, що може призвести до реального конфлікту інтересів;
 • інструктує працівників Консультанта щодо конфлікту інтересів та обмеження обміну інформації серед працівників, як у формальному, так і в неформальному спілкуванні.

2.4. Консультант повідомляє Клієнта про потенційний конфлікт інтересів, проте не розкриває суть послуг, які надавалися чи надаються третім особам, оскільки таке повідомлення може призвести до порушення прав як Клієнта, так і третіх осіб.

2.5. Не вважається потенційним конфліктом інтересів (окрім випадків, коли Клієнт є безпосереднім учасником відповідних правовідносин):

 • надання послуг та консультацій у сфері податкового права;
 • надання послуг та консультацій у сфері митного права;
 • надання послуг та консультацій у сфері трудового права;
 • надання послуг та консультацій щодо антикорупційного compliance та ділової етики;
 • надання послуг та консультацій щодо вирішення спорів, окрім випадків, коли Клієнт є учасником спору, або такий спір зачіпає його права та законні інтереси;
 • надання послуг та консультацій у сфері корпоративного права;
 • надання послуг та консультацій у сфері кримінального права;
 • надання послуг та консультацій у сфері реєстрації, контролю якості та обігу лікарських та косметичних засобів, дієтичних та харчових добавок, а також виробів медичного призначення;
 • надання послуг та консультацій у сфері інтелектуальної власності, крім випадків, коли такі послуги пов'язані з аналізом об'єктів інтелектуальної власності Клієнта;
 • надання послуг та консультацій у сфері конкурентного права, крім випадків, коли такі послуги та консультації стосуються справ та розслідувань щодо Клієнта;
 • затвердження рекламних та промоційних матеріалів третіх осіб, крім випадків, коли такі матеріали посилаються на продукти Клієнта, зокрема (але не виключно) – порівняльна реклама.

2.6. Консультант утримуватиметься від надання послуг третім особам, що може призвести до виникнення реального конфлікту інтересів.

2.7. У разі виявлення реального конфлікту інтересів Консультант зобов'язаний призупинити надання послуг і повідомити Клієнта та відповідну третю особу про наявність реального конфлікту інтересів та призупинення надання послуг.

2.8. Незалежно від існування реального конфлікту інтересів та обставин, Консультант має право надавати послуги Клієнту, якщо будуть виконані усі наведені нижче умови:

 • Консультант має підстави вважати, що він здатен компетентно та належним чином надати послуги Клієнту, зокрема Консультантом було вжито заходів, передбачених пунктом 2.3. цього Положення.
 • надання таких послуг не заборонено чинним законодавством України.
 • надання послуг не включає подачу скарги від Клієнта до третьої особи, інтереси якої також представляє Консультант у межах одного судового розгляду чи іншого процесу перед судом.
 • Клієнт та відповідна третя особа надали інформовану згоду в письмовій формі чи електронною поштою.

Якщо Ви помітили помилку, будь ласка, виділіть та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про неї