uk ru
LIFE SCIENCES LAWYERS | UKRAINE & CIS
Menu

ПРАВОВОЙ АЛЬЯНС — юридическая компания, сопровождающая бизнес-интересы национальных, иностранных и международных компаний на территории Украины и ряда стран СНГ.

НАШИ КЛИЕНТЫ представляют индустрии фармацевтики, медицинских изделий, товаров народного потребления, медицины, косметики, парафармацевтики, химии, биотехнологии, сельского хозяйства и продуктов питания.

ВЕДУЩИЕ АССОЦИАЦИИ — AIPM Ukraine, APRaD и Комитет здравоохранения Европейской Бизнес Ассоциации избрали Правовой Альянс своим юридическим советником.

В чем чаще всего проявляется «недобросовестная конкуренция» и как с ней бороться? Опыт 2012 - тенденции 2013

Дорощук Дарья, помощник юриста ЮК «Правовой Альянс»

Санжаровская-Гурлач Лидия, cтарший юрист ЮК «Правовой Альянс»

На сьогодні недобросовісна конкуренція вже традиційно виступає одним з лідерів серед порушень законодавства про захист економічної конкуренції. За кількісними показниками виявлених порушень недобросовісну конкуренцію випереджають тільки випадки зловживання монопольним (домінуючим) становищем та антиконкурентні дії органів влади.

Кількість порушень у вигляді недобросовісної конкуренції зростаєз кожним роком.

За офіційними даними Антимонопольного комітету України (АМКУ) у І кварталі поточного року виявлено 584 порушення у вигляді недобросовісної конкуренції, що складає більш ніж 75% від загальної кількості відповідних порушень, виявлених АМКУ протягом всього 2012 року, та майже на 30% перевищує відповідні показники за весь 2011 рік.

Кількість порушень у вигляді недобросовісної конкуренції,
виявлених протягом 2011 р. - першого півріччя 2013 р.

Зростають й розміри штрафних санкцій, що накладаються за вчинення порушень у вигляді недобросовісної конкуренції.

Розмір штрафів, накладених за недобросовісну конкуренцію
протягом 2011 р. - першого півріччя 2013 р.

За характером порушень недобросовісна конкуренція найчастіше виражена у поширенні інформації, що вводить в оману.

За даними 2012 року кількість випадків поширення інформації, що вводить в оману,склала 91% відзагальної кількості порушень у вигляді недобросовісної конкуренції.

Склад порушень у вигляді недобросовісної конкуренції за підсумками 2012 р.

Відповідно до визначення, наведеного у ст. 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», поширенням інформації, що вводить в оману,вважаєтьсяповідомлення суб'єктом господарювання, безпосередньо або через іншу особу, одній, кільком особам або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних, неточних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули або можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, робіт, послуг цього суб'єкта господарювання.

Інформація, що вводить в оману, може виражатись, зокрема, у

 • неповних, неточних або неправдивих даних про походження товару, виробника, продавця, спосіб виготовлення, джерела та спосіб придбання, реалізації, кількість, споживчі властивості, якість, комплектність, придатність до застосування, стандарти, характеристики, особливості реалізації товарів, робіт, послуг, ціну і знижки на них, а також про істотні умови договору;
 • неповних, неточних або неправдивих даних про фінансовий стан чи господарську діяльність суб'єкта господарювання;
 • приписуванні повноважень та прав, яких суб'єкт господарювання не має, або відносин, в яких він не перебуває;
 • посиланні на обсяги виробництва, придбання, продажу чи поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, яких фактично не має на день поширення інформації.

З урахуванням наведеного та загальних приписів законодавства у сфері захисту від недобросовісної конкуренції складовими поширення інформації, що вводить в оману, мають бути, зокрема:

 • наявність на відповідному ринку товарів, робіт, послуг конкурентних відносин;
 • наявність у складі інформації неповних, неточних, неправдивих відомостей;
 • фактичнепоширення інформації;
 • формування у споживачів хибного враження про товари, роботи, послуги або особу;
 • фактичний або потенційний вплив на наміри споживачапридбати (замовити) чи реалізувати (продати, поставити, виконати, надати) певні товари, роботи, послуги.

При цьому наявність наміру введення споживачів в оману не є обов’язковою умовою для кваліфікацій дій у якості поширення інформації, що вводить в оману.

З практики АМКУ:

У 2012 роціу сфері недобросовісної конкуренції найбільші штрафи були накладені органами АМКУза поширення інформації, що вводить в оману, під час рекламування суб’єктами господарювання лікарських засобів, продовольчих та інших товарів широкого вжитку.

Так, найбільший в історії АМКУ штраф за недобросовісну конкуренцію у розмірі 7,6 млн.грн. було накладено на ПАТ «Фармак» за поширення у рекламі лікарського засобу «Амізон» твердження «9 з 10 українців обирають саме «Амізон», що могло ввести споживачів в оману відносно дійсної кількості громадян України, що споживають відповідний препарат.

Показовим прикладомприпинення поширення оманливої інформації щодо продовольчих товарів стало притягнення до відповідальності ТОВ «Сандора». Як було встановлено,на упаковках сокової продукції торговельнихмарок «Сандора», «СандораМультиактив», «СандораМікс» товариство, зокрема, неправомірно зазначало: «Ухвалено Міністерством охорони здоров’я України». Накладений штраф склав 3 млн. грн.

На ТОВ «Звенигородський сироробний комбінат»було накладено штраф у розмірі 1 млн. грн. за поширення інформації, що вводить в оману, про сир плавлений шляхом використання назви «Сендвіч-сир з Пармезаном» за фактичної відсутності у складі даногопродукту пармезану.

Штраф у розмірі 1 млнгрн. також було накладено на ПАТ «Кохавинська паперова фабрика» за поширення неправдивих відомостей про споживчі властивості туалетного паперу під назвою «Кохавинка», зокрема, шляхом зазначення на упаковці товару характеристики: «антисептичний».

У 2013 році штраф у розмірі 1 млн. грн. було накладено на ПАТ «САН ІнБев Україна» за поширення на етикетках пива «Чеzz»внаслідок обраного способу викладеннянеповних відомостей щодо акції«Лови хвилю свіжості», що могло ввести споживачів в оману та вплинути на їхні наміри придбати відповідне акційне пиво після закінчення терміну дії акції.

Голова ж АМКУ Рафаель Кузьмін під час проведення 02.08.2013 р. прес-конференції щодо підсумків діяльності за І півріччя 2013 року серед найбільш вагомих результатів у межах протидії недобросовісній конкуренції відзначивнакладення штрафів за поширення інформації, що вводить в оману, зокрема,на:

 • ТОВ «Бобринецький завод продтоварів» у розмірі 200 тис. грн. за розміщення на лицьовій та зворотній поверхні упаковки продукту позначення «ТУНЕЦЬ» за відсутності риби тунець у складі такого продукту;
 • ТОВ «ЯТЕСС» у розмірі 190 тис.грн. за поширення в рекламі неповних відомостей щодо порядку та форми надання грошової позики фізичним особам шляхом адміністрування коштів учасників груп, що могли вплинути на наміри відповідних осіб щодо придбання товарів даного товариства.

З наведеного просліджується тенденції приділення особливої уваги АМКУ до рекламування та поширення інформації на упаковках товарів у межах найбільш соціально-важливих ринків України, включаючи ринок лікарських засобів, продовольчих товарів, а також накладення штрафів у значних розмірах за поширення інформації, що вводить в оману, у 2013 році.

З практикиЮридичної компанії «Правовий Альянс»:

Досвід Юридичної компанії «Правовий Альянс» дозволяє говорити про доцільність та ефективність проведення комплексного попереднього аналізу інформації про товари, роботи, послуги, що планується до поширення, включаючи аналіз загальної концепції рекламних компаній, макетів рекламних матеріалів, через:

1. Аналіз кожної складової змісту інформації на наявність неповних, неточних та неправдивих відомостей.

Так, наприклад, у телевізійній рекламі слід окремо виділяти та аналізувати такі складові, як текстове навантаження рекламного ролику, використані зображення, звукові ефекти, включаючи гучність та манеру позакадрового озвучення.

2. Аналіз сприйняття кожної складової змісту інформації у наведеному контексті.

Після виділення та проведення окремого аналізу кожної складової реклами доцільно розглянути сприйняття виділених елементів у зв’язках між собою.

На практиці окрема, наприклад, неточна інформація може нівелюватися у зв’язці з іншими складовими такої інформації.

3. Аналіз загального враження від інформації.

Інформацію з включеним до неї комплексом всіх складових доцільно проаналізувати на загальне враження, що справляється на споживачів.

Так, наприклад, окрема неточна складова реклами може бути настільки «непомітною», «незначущою» у контексті всієї реклами, що не матиме об’єктивної здатності ввести споживачів в оману.

При цьому на етапі здійснення аналізу окремих складових інформації на наявність неповних, неточних, неправдивих відомостей, Юридична компанія «Правовий Альянс»рекомендує звертати особливу увагу, у тому числі, на наступні аспекти:

а) Використання незначущих тверджень, допустимі перебільшення

На практиці не кожне перебільшення, замовчування, неточність наведеної інформації може ввести споживачів в оману.

Допустимими до перебільшення можна вважати незначущі твердження, що фактично не стосуються, зокрема, стану здоров’я, безпеки, експлуатаційних якостей чи ціни товару та очевидно не можуть вплинути на рішення споживача придбати або скористатись відповідним товаром.

Так, наприклад, допустимим може вважатись перебільшення, використане у рекламі лікарського засобу, де в особи після застосування рекламованого препарату «виросли крила».

b) Чіткість висловлюваних тверджень

Для розуміння, чи містить інформація потенційно оманливі відомості, необхідно встановлювати ступінь чіткості та безпосередності наданої інформації.

Так, наприклад, твердження «строк придатності лікарського засобу – 5 років» або «препарат містить діючу речовину парацетамол» за рахунок чіткості висловлювання або відповідають дійсності, або ні.

c) Поширення неповної інформації

Неправомірним є поширення інформації, в якій випущені важливі відомості, що можуть змінити зрозумілу для споживача сутність.

Наглядним прикладом відповідного порушення може слугувати реклама лікарського засобу, в якій стверджується, що препарат є безпечним та одночасно не зазначено вказівки на наявні при застосуванні даного препарату можливі побічні реакції. Як наслідок, споживач отримує оманливе враження, що застосування лікарського засобу не здатне навіть потенційно спричинити шкоду здоров’ю чи самопочуттю, що насправді не відповідає дійсності.

d) Приховування інформації

Не може вважатись правдивою інформація, що містить буквально вірні повідомлення, але має й певні приховані суттєвідані.

Прикладом такої реклами може виступати реклама лікарського засобу, в якій зазначено, що препарат не містить конкретних шкідливих речовин, які, як виявляється, і так не використовуються та заборонені на ринку лікарських засобів. Така реклама створює хибне враження споживачів, що препарат менш шкідливий за інші лікарські засоби, та надає рекламодавцю неправомірні переваги у конкуренції.

e) Розкриття уточнюючої інформації

Недобросовісним є поширення інформації, що містить нечіткі уточнюючі дані та як наслідок вводить або може ввести споживача в оману.

Мета зазначення уточнень - роз’яснити або обмежити зміст основної інформації. Тому такі уточнення мають бути зрозумілими та помітними. Однак, на практиці, уточнююча інформація, як правило, наводиться маленькими, незрозумілими літерами, зазначається далеко від інформації, що уточнюється, а іноді й взагалі там, де споживач її не побачить.

Наразі правозастосовна практика підтверджує, що описані вище механізми попередження порушень у вигляді поширення інформації, що вводить в оману, дозволяють законослухняним суб’єктам господарювання якщо не повністю виключити ризики відповідного порушення, то значно їх мінімізувати.

У той же час універсальні правила щодо можливості включення/невключення окремих складових в інформаційні матеріали щодо певних товарів, робіт, послуг виробити неможливо. Вирішальне значення має аналіз інформації, що поширюється або планується до поширення, в цілому та загальне враження споживача від такої інформації. При цьому головне - відповідність враження споживачів реальним обставинам та характеристикам відповідних товарів, робіт, послуг або даним про особу.

9822

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней