uk ru
LIFE SCIENCES LAWYERS | UKRAINE & CIS
Menu

ПРАВОВОЙ АЛЬЯНС — юридическая компания, сопровождающая бизнес-интересы национальных, иностранных и международных компаний на территории Украины и ряда стран СНГ.

НАШИ КЛИЕНТЫ представляют индустрии фармацевтики, медицинских изделий, товаров народного потребления, медицины, косметики, парафармацевтики, химии, биотехнологии, сельского хозяйства и продуктов питания.

ВЕДУЩИЕ АССОЦИАЦИИ — AIPM Ukraine, APRaD и Комитет здравоохранения Европейской Бизнес Ассоциации избрали Правовой Альянс своим юридическим советником.

4571

Конференция «Учреждения здравоохранения и производители лекарственных средств: эффективное сотрудничество в процессе медикаментозного обеспечения населения Украины»

КОНФЕРЕНЦІЯ

«Заклади охорони здоров'я і виробники лікарських засобів: ефективне співробітництво у процесі медикаментозного забезпечення населення України»

30-31 травня 2017 р., Київ, вул. Дорогожицька, 9, НМАПО імені П. Л. Шупика

ПРОГРАМА ТА РЕЄСТРАЦІЯ

Запрошуємо Вас взяти участь в унікальному заході, який на одній платформі збере представників фармацевтичного ринку та медичної спільноти з усіх куточків країни.

Понад 500 учасників протягом 2 днів стануть учасниками діалогу, спрямованого на реформування процесу фармацевтичного забезпечення населення і закладів охорони здоров'я лікарськими засобами.

На теперішньому етапі проведення реформи у вітчизняній системі охороні здоров’я є реальна можливість усунення стратегічних помилок, які у попередні роки носили системний характер. Саме такий підхід до існуючих проблем привів до необхідності проведення конференції з метою усвідомлення необхідності розробки ефективного сценарію взаємовідносин між закладами охорони здоров’я та учасниками фармацевтичного ринку України в організації медикаментозного забезпечення з використанням принципу «Фокус на пацієнта», який може стати основою для створення стандартів управління якістю медичної допомоги.

Наразі існує безліч тем, що потребують обговорення з професійною спільнотою, виробниками ліків, лікарями, провізорами.

Теми для діалогу:

  • Концепція раціонального використання лікарських засобів та побудова взаємодії ЗОЗ із виробниками лікарських засобів

Для ефективного функціонування Концепції у сучасних умовах необхідна взаємодія трьох базових складових: формулярної системи, переліку основних лікарських засобів та наявність протоколів надання медичної допомоги. ВООЗ у рекомендаціях формулярним комітетам закладів охорони здоров’я щодо реалізації стратегії раціонального використання лікарських засобів, спираючись на Етичні критерії просування лікарських засобів, велику увагу приділяє проблемі побудови взаємодії з виробниками ЛЗ, яка є досить ефективною як для лікарів, так і для самих виробників, значно збільшуючи професійну аудиторію, зацікавлену у їх продукції. Слід зазначити, що у наказах, які регламентують впровадження формулярної системи, досить чітко визначена підпорядкованість у взаємодії формулярів різних рівнів, виписані права і обов’язки фахівців, пов’язаних з лікарським забезпеченням, участь в цьому процесі структурних підрозділів з питань охорони здоров’я, адміністрації закладу охорони здоров’я, членів фармакотерапевтичних комісій, рядових лікарів, клінічних провізорів тощо. Водночас у них жодним чином не висвітлені питання щодо їх співпраці безпосередньо з виробниками лікарських засобів та їх представниками. Не з’ясовано також питання, в якій формі повинна бути організована ця робота, який із підрозділів (або окремих спеціалістів) фармацевтичного підприємства – виробника лікарських засобів має брати безпосередню участь у процесі встановлення таких контактів, які його цілі і задачі, механізми участі тощо. Необхідним є також нормативно-правове забезпечення такої співпраці.

  • Нові форми ефективного спілкування медичних представників з HCPs

В умовах кризи фармацевтичні компанії змушені зменшувати рекламні і промоційні бюджети. При цьому фармакотерапія захворювань, що стоять на перших місцях серед причин смертності населення зумовлює фармакотерапію рецептурними лікарськими засобами, які призначає лікар. Без просування інформації про лікарські засоби спеціалістами охорони здоров’я практично неможливо досягти їх фізичної і економічної доступності. Зокрема, для свідомого проведення відбору ЛЗ за торговими назвами, що використовуються у фармакотерапії певних захворювань за даними уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, і які плануються до внесення у локальні формуляри закладів охорони здоров’я, лікарі воліють бути чітко поінформовані щодо умов їх виробництва, зокрема, чи відповідають вони вимогам належних виробничих практик (GxP), яка цінова політика їх виробників з урахуванням результатів фармакоекономічних досліджень тощо. Одночасно, автономізація лікувально-профілактичних закладів, створення госпітальних округів, зміни у системі фінансування первинної ланки, а також перспективи впровадження медичного страхування передбачають раціональне розподілення ресурсів в системі надання медичних послуг, важливим елементом якого є забезпечення лікарськими засобами. Департаменти охорони здоров’я зацікавлені в організації діалогу з фармацевтичними компаніями на основі систематичної та ефективної взаємодії їх медичних представників з адміністрацією закладів охорони здоров’я, провідними спеціалістами в області охорони здоров’я. Оптимальним рішенням цієї проблеми є використання формулярної системи, з принципами роботи якої (на відміну від виробників ліків) вже добре знайомі ЗОЗ усіх рівнів надання медичної допомоги.

  • Запровадження оновленого Національного переліку основних лікарських засобів, нового державного регулювання цін на лікарські засоби та реімбурсації

За визначенням експертів фармацевтичного ринку, якість, ефективність та безпека МНН, внесених до програми реімбурсації, не визначена і їх біоеквівалентність не доведена. Впровадження в Україні медичного страхування може різко змінити мотиви для призначення ліків, і фармвиробникам доведеться переглядати асортимент продукції у відповідності до протоколів лікування.

Сподіваємось, що цей захід стане першим кроком на шляху побудови сучасних взаємовідносин між виробниками лікарських засобів та системою охорони здоров’я України.


З повагою

організатори конференції:

  • Об'єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України
  • Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
  • Центр професійної гармонізації «Реформа ЗОЗ»

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней