uk ru en
LIFE SCIENCES LAWYERS | UKRAINE & CIS
Menu

ПРАВОВИЙ АЛЬЯНС — юридична компанія, що супроводжує бізнес-інтереси національних, іноземних і міжнародних компаній на території України та ряду країн СНД.

НАШІ КЛІЄНТИ представляють індустрії фармацевтики, медичних виробів, товарів народного споживання, медицини, косметики, парафармацевтики, хімії, біотехнології, сільського господарства та продуктів харчування.

ПРОВІДНІ АСОЦІАЦІЇ — AIPM Ukraine, APRaD та Комітет з охорони здоров'я Європейської Бізнес Асоціації обрали Правовий Альянс своїм юридичним радником.

Зміни правил реєстрації юросіб та ФОП: новації Закону № 2255-IX

Олександр Цуркан, юрист ЮФ «Правовий Альянс»

ЛІГА:ЗАКОН БІЗНЕС, 20.06.2022


З початком війни набула активності діяльність рейдерів щодо проведення незаконних реєстраційних дій як з майном так і з юридичними особами, особливо на тимчасово окупованих територіях, у зв'язку з цим 12 травня 2022 року було прийнято Закон України № 2255-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству» (далі - Закон).

Закон містить комплекс системних змін щодо правил реєстрації юросіб та ФОП. Зокрема, встановлюється обов'язкове інформування учасників юридичної особи про будь-які спроби внести зміни (наприклад, зміна учасників, розмір статутного капіталу), надається можливість проводити реєстраційні дії в автоматичному режимі, та при зміні керівника юридичної особи, стає обов'язковим підпис всіх учасників на протоколі загальних зборів юридичної особи, а також інші зміни які спрямовані на спрощення та деталізації процедури реєстрації юрособи та ФОП.

НОВАЦІЇ ЗАКОНУ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

Реєстрація та внесення змін щодо юросіб та ФОП в автоматичному режимі

Закон вносить зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та доповнює його статтею 25-1, згідно з якою в автоматичному режимі за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) та без участі державного реєстратора здійснюються наступні реєстраційні дії щодо ФОП:

1. реєстрація ФОП;

2. змін до відомостей про ФОП;

3. припинення підприємницької діяльності ФОП, крім припинення підприємницької діяльності ФОП у зв'язку з її смертю, оголошенням померлою або визнанням безвісно відсутньою.

Щодо юридичних осіб, в автоматичному режимі можливі наступні реєстраційні дії:

1. створення юридичної особи на підставі модельного статуту;

2. змін до відомостей про юридичну особу, що проводиться виключно на підставі відомостей, зазначених керівником юридичної особи у заяві, та не потребує рішення учасників юридичної особи, зокрема зміна місцезнаходження юридичної особи, видів діяльності, інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою;

3. змін до відомостей про юридичну особу, що потребує рішення учасників юридичної особи (крім рішень щодо розміру статутного (складеного) капіталу, розміру часток у статутному (складеному) капіталі, складу учасників чи керівника юридичної особи), - за умови одностайного прийняття рішення такими учасниками, що підтверджується їх кваліфікованими електронними підписами (далі - КЕП);

4. рішення про припинення юридичної особи або про відміну рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи, - за умови одностайного прийняття рішення такими учасниками чи відповідним органом юридичної особи, що підтверджується їх КЕП.

Варто відзначити, що реєстрація юридичної особи в автоматичному режимі буде можлива лише на основі модельного статуту (форма якого затверджена КМУ, та внести зміни до якого неможливо). Це означає, що якщо юридична особа має на меті використовувати власний статут - зареєструвати юридичну особу через автоматичний режим не буде можливим.

При поданні документів для реєстраційних дій в автоматичному режимі необхідно використовувати засоби електронної ідентифікації з високим рівнем довіри - КЕП.

Таким чином, реєстраційні дії в автоматичному режимі допоможуть отримати дані послуги на території України, де реєстратори тимчасово не провадять свою діяльність через воєнний стан, що в свою чергу допоможе не нараховувати зайві податки без здійснення підприємницької діяльності, та мінімізувати «мертвих» юридичних осіб та ФОПів, які не змогли припинити свою діяльність через відсутність реєстратора в їхній місцевості.

Проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та ФОП в автоматичному режимі стане доступним через 4 місяці з дня опублікування Закону, тобто 26 вересня 2022 року.

Інформування про спроби внести зміни до ЄДР

Антирейдерським нововведенням є забезпечення порталом електронних сервісів інформування в режимі реального часу засновників (учасників) юридичних осіб, керівника юридичної особи засобами телекомунікаційного зв'язку (за наявності інформації про здійснення зв'язку з такими особами в ЄДР) про факт:

  • подання (прийому) документів для проведення реєстраційних дій щодо такої юридичної особи;
  • проведення реєстраційних дій з повідомленням відповідних актуальних відомостей з ЄДР.

Інформування буде проводитися через номер телефону/електронну пошту вказану особою при реєстрації юридичної особи, але також не виключаємо можливість інформування через застосунок «Дія».

Такі зміни допоможуть учасникам юридичної особи дізнаватися про будь-які незаконні реєстраційні зміни як зі сторони рейдерів, так і зі сторони власних учасників, у випадку коли не вимагається одностайного прийняття рішень всіма учасниками (наприклад, зміна статуту, зміна статутного капіталу, реорганізація товариства).

Завдяки даному сервісу законодавець мінімізував можливість рейдерів непомітно внести зміни до юридичної особи та фактично заволодіти юридичною особою.

Інформування про зміни в ЄДР стане доступним через 4 місяці з дня опублікування Закону, тобто 26 вересня 2022 року.

Обов'язковий підпис всіх учасників при реєстрації зміни керівника юридичної особи

Останніми роками учасники юридичних осіб звертаються до суду щодо оскарження рішення про змін керівника юридичної особи через те, що вони не брали участі у загальних зборах юридичної особи, оскільки в протоколі загальних зборів містилися підпис голови та секретаря зборів, а підпису учасників не було.

Законом встановлено обов'язкове підписання рішення уповноваженого органу управління юридичної особи (крім АТ, громадських формувань та ОСББ) щодо зміни керівника юридичної особи всіма учасниками (у випадках, коли для прийняття такого рішення достатньо голосів не більше 10 осіб), які голосували за таке рішення та кількості голосів яких достатньо для прийняття рішення.

Таким чином, у випадку якщо при зміні керівника (наприклад, директора) необхідно не більше 10 голосів учасників товариства, то кожен учасник в протоколі про припинення повноважень директора ставить свій підпис.

Якщо для прийняття рішення про зміну керівника необхідно більше 10 голосів учасників товариства ці нововведення не застосовуються.

Проте з практичної точки зору, для мінімізації можливих судових спорів та зупинення діяльності юридичної особи рекомендуємо, щоб кожен протокол загальних зборів учасників підписувався всіма учасниками таких зборів, зокрема, Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» це дозволяє.

Обов'язковий підпис всіх учасників при реєстрації зміни керівника юридичної особи стане доступним через 4 місяці з дня опублікування Закону, тобто 26 вересня 2022 року.

Деталізовано перелік документів, що засвідчують повноваження представника під час проведення реєстраційних дій.

До переліку документів, що засвідчують повноваження представника для цілей проведення реєстраційних дій віднесено:

  • документ, що підтверджує повноваження законного представника особи;
  • нотаріально посвідчена довіреність;
  • довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави;
  • рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) керівника (у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, у зв'язку з призначенням (обранням) за умови подання відповідної заяви особисто таким керівником);
  • довіреність, видана за підписом керівника політичної партії, керівника її структурного утворення чи іншої особи, уповноваженої діяти від імені політичної партії, її структурного утворення та засвідчена печаткою політичної партії, її структурного утворення (у разі проведення реєстраційних дій щодо політичної партії, структурного утворення політичної партії).

Раніше до прийняття змін, повноваження представника підтверджувалися нотаріально посвідченою довіреністю та документом, що підтверджує повноваження законного представника. Зважаючи на те, що реєстратори відмовляли у реєстрації суто з формальних причин, наприклад, заявник надавав іноземну довіреність, а в переліку містилася тільки нотаріально посвідчена довіреність, законодавцем було деталізовано перелік документів, що підтверджують повноваження представника.

Внесені зміни, конкретизували для заявників, які документи можуть приймати реєстратори для проведення реєстраційних дій за участі представника, та значною мірою зменшили можливість отримати відмову у реєстрації на основі подання не всіх документів.

Перелік документів на підтвердження повноважень представника набуде чинності через 2 місяці з дня опублікування Закону, тобто 26 липня 2022 року.

Скасування всіх зупинених реєстраційних дій

Документи, отримані державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до набрання чинності Законом, за якими не проведено реєстраційну дію і не відмовлено в її проведенні та з дати подання яких сплинуло не менше 30 днів, вважаються такими, за якими відмовлено у проведенні реєстраційної дії (крім документів, поданих щодо громадських формувань).

Таким чином, якщо зупинена реєстрація юридичної особи (наприклад, документи подані не в повному обсязі) до набрання чинності Законом (до 26.07.2022 р.), і з дати подання документів вже сплинуло 30 календарних днів, то державний реєстратор застосовує відмову у проведенні реєстраційної дії.

Такі зміни зумовлені тим, що реєстратори з дня набрання чинності Законом будуть позбавлені можливості зупиняти проведення реєстраційних дій, буде можливість або виконати реєстраційну дію, або відмовити у проведенні реєстраційної дії.

При цьому заявнику дозволяється подавати реєстраційні документи повторно, при цьому якщо пакет документів поданий протягом місяця з дня відмови, повторно адміністративний збір за проведення реєстраційної дії не справляється.

Підсумок

Новий антирейдерський Закон запроваджує дієві заходи та механізми з тим, щоб забезпечити надійний захист суб'єктів підприємницької діяльності від незаконного втручання у реєстраційні дії, та «непомітного» внесення змін в ЄДР.

Також даний Закон допоможе суб'єктам підприємницької діяльності як створити (ФОП), внести зміни, так і припинити підприємницьку діяльність в автоматичному режимі, без необхідності візиту до реєстратора, або підготовки довіреностей для передачі повноважень представнику. Даний механізм буде дуже зручний для осіб, які залишилися на тимчасово окупованій території, або виїхали за межі України, та які не можуть й надалі здійснювати підприємницьку діяльність.

Наостанок, Закон хоч і частково, але впроваджує обов'язковість підписів всіх учасників на рішенні загальних зборів юридичної особи при зміні керівника, що допоможе в майбутньому уникнути судових спорів про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників, унеможливити протиправну зміну керівника юридичної особи, та ліквідувати можливість протиправно управляти юридичною особою.

332

Якщо Ви помітили помилку, будь ласка, виділіть та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про неї