ru uk en
LIFE SCIENCES LAWYERS | UKRAINE & CIS
Menu

ПРАВОВИЙ АЛЬЯНС — юридична компанія, що супроводжує бізнес-інтереси національних, іноземних і міжнародних компаній на території України та ряду країн СНД.

НАШІ КЛІЄНТИ представляють індустрії фармацевтики, медичних виробів, товарів народного споживання, медицини, косметики, парафармацевтики, хімії, біотехнології, сільського господарства та продуктів харчування.

ПРОВІДНІ АСОЦІАЦІЇ — AIPM Ukraine, APRaD та Комітет з охорони здоров'я Європейської Бізнес Асоціації обрали Правовий Альянс своїм юридичним радником.

Спрощення митних процедур: огляд основних європейських нововведень

Юридична Газета, №33-34, від 20 серпня 2019 року.

Зосімов Володимир, юрист ЮК "Правовий Альянс".

Спрощення митних процедур та приведення їх до найкращих світових стандартів є необхідною умовою конкурентоздатності України у глобальній економічній системі.

На жаль, довгий час в Україні відсутня цілісна політика щодо митниці. З підписанням Угоди про асоціацію з ЄС, держава взяла на себе додаткові зобов’язання по реформуванню митних процедур. Виконання всіх зобов’язань взятих в рамках Угоди, має призвести до значного полегчення митних процедур та, як наслідок, до зменшення витрат у процесі здійснення міжнародних перевезень. Проте останні 5 років діяльність в цьому напрямку залишається хаотичною і безсистемною.

Угода про асоціацію, поміж іншого, передбачає імплементацію митного законодавства ЄС (так званого Митного кодексу ЄС), зокрема це передбачає створення «єдиного вікна» на митниці, впровадження інституту уповноважених економічних операторів (або УЕО), створення єдиного адміністративного документу (ЄАД) з подальшим визнанням його ЄС, а також приєднання України до спільної транзитної європейської системи. Всі ці процеси за логікою Угоди про асоціацію є взаємопов’язаними.

Вдосконалення механізму “єдиного вікна”

Певні зрушення в справі полегшення митних процедур здійснив Кабінет Міністрів України, коли видав Постанову № 364 від 25 травня 2016 р., якою ввів елементи «єдиного вікна» на митниці. Це дозволило запровадити (хоча й не в повній мірі) електронний документообіг при здійсненні митних процедур. За три роки цим сервісом скористалося більше 85% декларантів (за даними ДФС), що може свідчити про позитивне сприйнято бізнесом даного нововведення. Однак через відсутність подальшого законодавчого регулювання «єдиного вікна» практика надання документів одночасно в паперовій та електронній формах залишалася досить поширеною.

Для того щоб змінити таку ситуацію, був прийнятий вже згаданий вище Закон № 2530-VIII від 06.09.2018, яким було внесено суттєві зміни до Митного кодексу України та інших законів у частині удосконалення механізму «єдиного вікна» та зменшення кількості контрольних процедур при митному оформленні товарів.

Відповідно до цього закону митні органи мають створити та забезпечити функціонування єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі», за допомогою якого повинна здійснюватись робота всіх учасників митних процедур. Зокрема, законом передбачена можливість одноразового подання в електронному вигляді всіх необхідних для митного оформлення документів та/або відомостей. Тобто, скасовуються необхідність подання суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності або митним брокером паперового документу, виданого одним державним органом для іншого, а документи та інформація надаватимуться одноразово в електронному вигляді і контролюючі органи самі проставлятимуть електронні відмітки у спільній базі даних.

Наразі практичне застосування всіх запланованих можливостей інформаційного порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» залишається під питанням. На митну службу також покладено обов’язок визначати коди УКТ ЗЕД товарів, щодо переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони або обмеження, та вести й оприлюднювати на своєму сайті переліки таких заборон або обмежень.

Окрім того, для спрощення процедур контролю товарів в пунктах пропуску через державний кордон законом скорочується кількість контролюючих органів, залучених при митному оформленні. Таке скорочення досягнуто завдяку тому, що в пунктах пропуску більше не здійснюються в повній мірі заходи фітосанітарного та ветеринарно-санітарного контролю, а також державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин. Всі ці види контролю тепер під загальною назвою – заходи офіційного контролю здійснюються не на пунктах пропуску, а в пунктах призначення товару.

Працівники митниці здійснюють заходи офіційного контролю лише у формі попереднього документального контролю, тобто перевіряють дозвільні документи, які до цього контролювались посадовими особами Державної екологічної інспекції. Працівники митниці мають право викликати посадових осіб Державної екологічної інспекції для здійснення заходів офіційного контролю лише в конкретно визначених випадках (наприклад, при перевезенні живих рослин чи тварин, у зв'язку із загрозою занесення збудників хвороб тварин). Таким чином, санітарно-епідеміологічний нагляд був винесений за межі митних процедур та здійснюватиметься всередині країни після митного оформлення товарів. На пунктах пропуску через державний кордон України функції санітарно-епідеміологічної служби обмежуються проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів через медичний огляд пасажирів, екіпажів суден та літаків тощо.

Радіологічний контроль, який раніше також здійснювався посадовими особами Державної екологічної інспекції, тепер здійснюється посадовими особами Державної прикордонної служби України.

Інститут уповноважених економічних операторів

Запровадження УЕО допоможе зменшити кількість митних процедур для надійних компаній з подальшим взаємним визнанням Україною та ЄС компаній зі статусом УЕО. Статус уповноваженого економічного оператора надає певні преференції у проходженні митних процедур і по суті є свідченням найвищого ступеню довіри митниці до компанії, що може обґрунтовано надаватися підприємству державою. Формально, інститут уповноважених економічних операторів існував в Митному кодексі України з 2012 року. Однак на практиці через складні та недолугі бюрократичні механізми отримання цього статусу та його подальшого функціонування, бізнес не проявив належної уваги до цього інституту. До того ж, по своїй суті ці норми не відповідають європейському законодавству.

Єдиний адміністративний документ

Впровадження ЄАД означає запровадження таких митних декларацій, які будуть відповідати деклараціям ЄС і зможуть використовуватися для будь-якої процедури імпорту чи експорту.

Певні зміни для імплементації в Україні ЄАД були внесені Законом України “Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму "єдиного вікна" та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України” № 2530-VIII, який був ухвалений Верховною Радою України 6 вересня 2018 року і набув чинності 4 жовтня 2018 року. Ці зміни дозволяють до набрання чинності для України Конвенції про єдиний режим транзиту, у випадках визначених Кабінетом Міністрів України, використовувати митні декларації, які відповідають цій Конвенції. На жаль, на даний час Кабінет Міністрів так і не зміг прийняти відповідний документ, який встановлював би випадки використання таких митних декларацій, а отже, порядок їх заповнення теж не встановлений.

Приєднання до Конвенції про єдиний режим транзиту

Участь України в спільній транзитній системі Європейського Союзу через приєднання до Конвенції про єдиний режим транзиту могла б надати численні переваги для всіх учасників торгівлі з ЄС (експортерів, перевізників, імпортерів), головною з яких буде скасування необхідності декларування експортних товарів на кордоні ЄС (при експорті це буде здійснюватися лише в Україні), що призведе до суттєвого прискорення та здешевлення руху товарів.

Справи з приєднанням України до Конвенції про єдиний режим транзиту складаються невтішно. Конвенція уніфікує процедуру транзитного переміщення товарів між країнами-учасниками. Україна повинна була змінити своє законодавство відповідно до вимог Конвенції з подальшим приєднанням до неї ще в 2018 році (згідно з Угодою про асоціацію). У 2018 році уряд спромігся лише опублікувати «Дорожню карту приєднання України до спільної транзитної процедури Європейського Союзу/Європейської Асоціації Вільної Торгівлі (ЄС/ЄАВТ)», яка передбачає, що гармонізація законодавства України з вимогами Конвенції може бути завершена не раніше 2020 року. До того ж обсяг перетворень, запланований цим документом, не охоплює деякі суттєві вимоги Конвенції (наприклад, щодо захисту персональних даних, особливостей використання паперових документів при переміщенні товарів залізничним та повітряним транспортом тощо).

Що ми отримали в результаті?

Було введено “єдине вікно” на митниці з переходом на електронний документообіг (хоча наразі не всі елементи реалізовані на практиці) та зменшилась кількість митних процедур шляхом скасування проведення на митних постах, у межах митного оформлення товарів, заходів фіто-санітарного та ветеринарно-санітарного контролю, а також державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин.

Щодо впровадження Україною інституту уповноважених економічних операторів, а також єдиного адміністративного документу та приєднання України до спільної транзитної системи ЄС, на жаль, тут можна констатувати відсутність видимого прогресу.

Виправити ситуацію мали 3 законопроекти: № 4777 (стосувався УЕО), №5627 (стосувався ЄАД) та №7473 (стосується виконання вимог Угоди про асоціацію з ЄС в сфері митного контролю). Перші два після тривалого перебування в Раді не знайшли належної підтримки серед народних обранців, а третій після майже річного розгляду в комітетах, був прийнятий у першому читанні в кінці лютого цього року, але подальші його перспективи залишаються туманними.

Отже, будемо сподіватись, що нова Верховна Рада знайде в собі сили та бажання продовжити намічені реформи, а знову створена Державна Митна Служба підтримає цей процес.

4457

Якщо Ви помітили помилку, будь ласка, виділіть та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про неї