ru uk en
LIFE SCIENCES LAWYERS | UKRAINE & CIS
Menu

ПРАВОВИЙ АЛЬЯНС — юридична компанія, що супроводжує бізнес-інтереси національних, іноземних і міжнародних компаній на території України та ряду країн СНД.

НАШІ КЛІЄНТИ представляють індустрії фармацевтики, медичних виробів, товарів народного споживання, медицини, косметики, парафармацевтики, хімії, біотехнології, сільського господарства та продуктів харчування.

ПРОВІДНІ АСОЦІАЦІЇ — AIPM Ukraine, APRaD та Комітет з охорони здоров'я Європейської Бізнес Асоціації обрали Правовий Альянс своїм юридичним радником.

Недобросовісна конкуренція – ворог ділової репутації

ЮРИСТ&ЗАКОН, №28, від 8 серпня 2019 року.

Христина Сушкевич, юрист ЮК “Правовий Альянс”

Для будь-якого суб’єкта господарювання поряд із якістю товарів та наданих ним послуг все більшої актуальності набуває і його ділова репутація. Оскільки ділова репутація пов’язана з попитом, її можна сміливо додати до основних факторів, які впливають на кінцевий вибір споживача на користь тих чи інших товарів та послуг. Однозначно, крім відповідності процесу виробництва продукції встановленим стандартам чи належної якості складників продукції, споживач також орієнтується на інші показники високої якості товарів та послуг, одним із яких є ділова репутація, яка вказує на джерело їх походження.

Різноманіття «паразитування»

Ділова репутація набувається конкретним учасником ринкових відносин, зокрема, в результаті виробництва якісної продукції, надання послуг на високому рівні, реалізації маркетингової кампанії, промоції товарів та послуг, що, у свою чергу, вимагає від суб’єкта господарювання залучення значних фінансових та людських ресурсів.

Проте одночасно із правомірною діяльністю суб’єкта господарювання на певному ринку товарів та послуг може одночасно крокувати недобросовісний суб’єкт, який паразитує на діловій репутації й досягненнях конкурента для отримання більших переваг для себе, зокрема, створюючи у споживача хибне враження про джерело походження товару та його зв'язок з іншим виробником, у якого вже склалась ділова репутація.

На сьогоднішній день Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (надалі – Закон про захист від недобросовісної конкуренції) є одним із тих складових нормативно-правової бази, що відносить використання ділової репутації іншого учасника ринку, до неправомірних дій.

Досить поширеними випадками неправомірного використання ділової репутації іншого суб'єкта господарювання є копіювання зовнішнього вигляду його товару, неправомірне використання позначень та порівняльна реклама.

У цьому контексті доцільним буде приділити окрему увагу позначенням суб’єкта господарювання, адже вони є засобом індивідуалізації відповідних гравців на ринку товарів та послуг. Одним із таких позначень є торговельна марка, яка дозволяє споживачу відрізняти товари різних виробників. Така здатність споживача відрізняти товари різних виробників є істотною передумовою для конкуренції. Торговельна марка також виступає у якості реклами, дозволяючи споживачам приймати рішення щодо купівлі товарів чи отримання послуг від конкретних суб’єктів.

Право на позначення є виключним правом, яке дає змогу його володільцю на власний розсуд дозволяти або забороняти іншим особам таке використання, при цьому відсутність заборони на використання не означає автоматичний дозвіл.

Неправомірне використання позначень, безумовно, завдає шкоди діловій репутації перш за все у зв’язку з ймовірно значно нижчою якістю товару в порівнянні з оригінальним товаром законного володільця позначення. Відтак, неправомірне використання позначення з великою вірогідністю не гарантує відповідності товару або послуги сформованим очікуванням споживачів щодо існуючої репутації виробника.

На ринках з високим рівнем конкуренції, можна зустріти випадки поширення завідомо неправдивої інформації конкурентами щодо інших суб’єктів господарювання з метою дискредитації останніх або ж схилення до бойкоту суб'єкта господарювання. Відповідна неправомірна поведінка в такий спосіб суттєво шкодить діловій репутації певного учасника ринку та вводить споживачів в оману.

Найчастішим проявом недобросовісної конкуренції є поширення інформації, що вводить в оману, а також дозволяє досягти неправомірних переваг у конкуренції. Слід відзначити, що поширення інформації, що вводить в оману, може завдавати шкоди репутації, як конкурентів (якщо інформація стосується конкурентів), так і репутації, компанії, яка розповсюджує оманливу інформацію щодо своїх товарів чи послуг.

Оскільки репутаційні втрати можуть досить відчутно відобразитися на бізнесі, а відновлення репутації може вимагати суттєвих зусиль та ресурсів, варто тримати руку на пульсі та бути на сторожі своєї ділової репутації, а у разі наявності інформації навіть щодо потенційної загрози репутації діяти превентивно та своєчасно вживати заходи для її захисту.

Як себе захистити?

Одним із органів, до якого можна звернутися у випадку наявності ознак порушення з боку недобросовісного конкурента, є Антимонопольний комітет України (надалі – АМКУ, Комітет), який відповідає за здорову конкуренцію в Україні. Якщо діловій репутації було нанесено шкоду внаслідок недобросовісних дій з боку конкурента або компанія володіє інформацією, яка надає їй вагомі підстави стверджувати про існування потенційної загрози діловій репутації, необхідно невідкладно звертатися до АМКУ з метою припинення або запобігання неправомірним діям з боку конкурентів та інших осіб, які зацікавлені у нанесенні шкоди відповідному суб'єкту господарювання.

У разі встановлення Комітетом порушення відповідачу слід очікувати на санкції, серед яких, зокрема, може бути штраф у розмірі до 5% доходу (виручки) від реалізації продукції за останній фінансовий рік.

Серед багатої практики АМКУ можна виділити рішення у справі проти компанії «Київський БКК», що вчинила порушення передбачене ст.4 Закону про захист від недобросовісної конкуренції у вигляді використання без дозволу компанії «Рошен» оформлення упаковки кондитерського виробу – торта «Казковий Ключик». Упаковка була схожою на оформлення упаковки торта «Золотий Ключик», яке першою почала використовувати компанія «Рошен» для свого кондитерського виробу. Відповідне могло призвести до змішування з діяльністю компанії «Рошен». З цього випливає, що споживач, який звик до якісних характеристик продукції компанії «Рошен», міг би помилково очікувати такі ж показники від продукції компанії «Київський БКК», плутаючи її з продукцією компанії «Рошен». За вказане порушення на компанію «Київський БКК» Комітет наклав штраф у розмірі 326 тис. грн.

Як не допустити?

Бездоганна ділова репутація однозначно є одним із елементів успіху. «Паразитуючи» на діловій репутації свого конкурента порушник тим самим завдає шкоди і своїй діловій репутації у разі виявлення його порушення, що може в подальшому відобразитись не лише на вподобаннях споживачів до його продукції чи послуг, але і на ставленні до нього зі сторони його бізнес-партнерів.

ВИСНОВОК:

Власне з метою недопущення виходу діяльності компанії за межі Закону про захист від недобросовісної конкуренції варіантом порятунку може бути звернення до АМКУ для отримання попередніх висновків щодо кваліфікації дій, що слугуватиме для компаній вказівником як діяти в рамках закону. Таким чином, ще до здійснення певної діяльності суб’єкт господарювання буде знати про її допустимість і про ризик порушення законодавства, оскільки отримає офіційну позицію компетентного органу, яка буде добрим орієнтиром.

2835

Якщо Ви помітили помилку, будь ласка, виділіть та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про неї